Nên hay không sử dụng cửa veneer với khí hậu Việt Nam