Lắp đặt cửa gỗ chịu nước cho Khách sạn Vị Hoàng – TP Nam Định.