Cửa gỗ nhựa và lý do nhiều kiến trúc sư khuyên dùng