Các lỗi thường gặp ở cửa gỗ tự nhiên và cửa gỗ công nghiệp.